Bitirme Tezi Sonuçları ve Değerlendirmesi

##Sonuçlar

Ekşi Sözlük’te duygu analizi yaparak hizmet sunmayı hedefleyen bu çalışma duygu analizi yöntemleri kullanarak, makine öğrenmesi yoluyla başarılı olduğu için SMO algoritmasını tercih edilmiştir.

SMO algoritması ile elde edilen doğruluk yüzdesi daha önce Ekşi Sözlük üzerinde denenmemiş olan duygu analizi yönteminde, polar-nötr sınıflandırmada %58.26, mutlu-mutsuz sınıflandırmada ise %69.61 başarı sağlamıştır. Bu çalışma Ekşi Sözlük üzerinde yapıldığı için ve bir internet servisine sahip olduğu için diğer Türkçe duygu analizi uygulamalarından farklılık göstermektedir.

Öneriler

Bu projede aşağıda sıralanan maddeler gerçekleştirilirse daha tatmin edici sonuçlar elde edilebilir:

  • Daha gelişmiş ve kesin sonuç veren veri temizleme fonksiyonları.
  • Anlamsız olan kelimeler girdi metninden temizlenirken daha seçici olunması.
  • Sadece belirli uzunluktaki girdileri eğitim kümesine kabul eden bir yapıda olunması.
  • Eğitim kümesinde yer alan girdilerin daha seçici şekilde dahil edilmesi.
  • Eğitim kümesinin daha fazla girdiden oluşması.
  • Veri madenciliği sürecine girdilerin başlıklarının da dâhil edilmesi.
  • Kararlı bir dil kütüphanesi kullanılarak kelimeleri hecelerden kurtarıp birleştirme sağlanması.

Maliyetli olsa da dinamik bir şekilde kendi kendini besleyen bir kelime mimarisi ihtimali.