Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

CodeIgniter Database Session Migration Class

Codeigniter’ın session kütüphanesini veritabanı üzerinden çalıştırmak istiyorsak ve bunu otomotize etmemiz gerekiyorsa migration sınıfları tam da bize göre! Bu yazı bu işi nasıl yapmamız gerektiğini açığa çıkarma amaçlı yazılmıştır.

CI database session migration