Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

HTML İşaretleme Dili ve CSS Stil Şablonları

HTML İşaretleme Dili ve CSS Stil Şablonları

HTML   HTML, temelleri 1990 yılında atılan, internet sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart bir işaretleme dilidir. Bir programlama dili değildir, sadece çeşitli yorumlayıcılar (tarayıcılar vs.) tarafından yorumlanır. Temel görevleri içerikleri ve bu içerikleri barındıran sayfaları birbirine bağlamak ve söz konusu sayfaların yorumlayıcılar tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML sayfaları okunduktan sonra yorumlayıcılar…

css

MySQL Veritabanı Yönetim Sistemi

MySQL Veritabanı Yönetim Sistemi

Kurucularından birinin kızının adı olan My kelimesinin, SQL kısaltmasının önüne eklenmesi ile oluşan MySQL, Oracle firması tarafından geliştirilen, dağıtılan ve desteklenen oldukça popüler bir açık kaynak kodlu veri tabanı yönetim sistemidir. Bir veri tabanı verilerin yapısal bir şekilde toplanmış halidir. İlişkisel veri tabanı ise verileri ayrı ayrı tablolarda saklar. Kullanıcılar farklı veri alanlarındaki verilerin ilişkilerini…

mysql database

Planlama: 3, 4 ve 5 Görsel Arayüz, Yayın ve Test

Planlama: 3, 4 ve 5 Görsel Arayüz, Yayın ve Test

Görsel Arayüzün Belirlenmesi   Projenin planlanan ana bölümü bir akışa sahip zaman tüneli şeklinde olacağı için ilk olarak Bootstrap kütüphanesinden istenilen bileşenler belirlenir. Bu tepkisel bileşenler bir araya getirilip basit sade ve amaca uygun olarak birleştirilir. Birleştirilen bu bileşenlerin içleri, test için doldurulur.   Çeşitli tarayıcılarda kısa bir test sürecinden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır….

görsel içerik

Planlama: 2. Elde Edilen Verinin İşlenmesi ve Veri Tabanına Kaydı

Planlama: 2. Elde Edilen Verinin İşlenmesi ve Veri Tabanına Kaydı

Önceki adımdan elde edilen verilerin bir mantık motorundan geçirilmesi gerekir. Bu motorun PHP betik programlama dili ile yapılandırılacağı ve elde edilen girdi dizinin her bir öğesinin veri madenciliği yöntemleri ile programlanan algoritmadan geçirilip duygu etiketlemelerinin yapılacağı adımdır. Proje NetBeans ortamında MVC yapısı ile oluşturulup öncelikle oluşturulan Connector’lardan gelen nesneler birer PHP sıralı eşlem dizisine dönüştürülürler….

MVC

Planlama: 1. Veriyi Elde Etmek için Connector ve UPA Oluşturma

Planlama: 1. Veriyi Elde Etmek için Connector ve UPA Oluşturma

Temel olarak aşağıdaki 5 aşamadan oluşan projede planlanan adımların planlanandan önce başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda projeye ek özellikler eklenerek devam edilecektir. Bu başlıktaki(planlama) adımlar karşılaşılan zorluklar veya kolaylıklar karşısında değişiklik gösterebilirler.   Veriyi düzenli ve biçimli bir şekilde elde etmemize olanak sunan import.io aracındaki Connector veri toplayıcısını kullanarak veri toplamak amaçlanmıştır. Oluşturulan Connector’lar istenilen bir…

api

Bitirme Projemin Tanımı ve Amacı

Bitirme Projemin Tanımı ve Amacı

Projenin başlangıç sürümünden hedeflenen; tam tepkisel ana sayfada bir zaman tüneli barındırması ve bu sayfada bir analiz butonu ile tetiklenen kayan pencerenin belirmesi ile kullanıcının buraya yazacağı girdi numarası alınır. Alınan bu girdi numarası Java tabanlı Spring MVC Çatısı kullanılarak gerçekleştirilmiş internet servisine analiz edilmek üzere iletilir. Makine öğrenmesi ile gerçekleştirilen veri madenciliği algoritmasından bu…

ekşi veri

Bitirme Projemin Konusu ve Kapsamı

Bitirme Projemin Konusu ve Kapsamı

Veri madenciliği algoritmalarından bir veya birkaç tanesinin özelleştirilmesiyle oluşturulan veri motoru sayesinde, sözlükten elde edilen ham verilerin işlenip, üretilen verinin görsel bir arayüz aracılığıyla kullanıcıya servis edilmesidir.   Bu doğrultuda bir eğitim kümesi elde edilir ve insan mantığı ile duygu etiketlemesi yapılır. Veri madenciliği algoritmalarından bir veya birkaç tanesi sayesinde makine öğrenmesi tekniği ile bir…

bitirme projesi

Veri Madenciliği Yöntemlerine Giriş

Veri Madenciliği Yöntemlerine Giriş

İletişim ihtiyacı tarih boyunca sürmüş ve insanlar her dönemde bu ihtiyacı farklı araçlarla sağlamışlardır. Günümüzde bu ihtiyacımızı büyük ölçüde internet, sosyal medya aracılığıyla karşılamaktadır. Küresel anlamda Facebook, Twitter gibi markalar lider olsa da ülke bazında bu ihtiyacın karşılanması çeşitlilik gösterebilmektedir.   Dijitalleşme kervanına doksanlı yıllarla birlikte etkin olarak katılmaya başlayan Türkiye, internet kullanımındaki artış ile…

ekşi sözlük

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Ekşi Sözlük Kaynaklı Duygu Analizi

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Ekşi Sözlük Kaynaklı Duygu Analizi

Veri madenciliği yöntemleri kullanarak Ekşi Sözlük kaynaklı duygu analizi çıkarmak.

duygu analizi