Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Veri Madenciliği Projesinin Gerçekleştirilmesi

Veri Madenciliği Projesinin Gerçekleştirilmesi

Proje aşağıdaki temel iki adımda gerçekleştirildikten sonra yayınlanmak üzere internet sitesi Linux sunucu üzerinde kurulu MySQL, PHP ve Apache barındıran bir sunucuda, internet servisi ise Linux tabanlı Ubuntu işletim sistemi üzerine MYSQL ve Tomcat barındıran bir sunucuda yayınlanır. İnternet Sitesi Veri işaretleme aşamasında eksik kalan, projenin ön yüzü için seçilen temada ana sayfa bölümü ve…

ekşisözlük mining

Duygu Analizi Çalışması

Duygu Analizi Çalışması

Bu süreç boyunca elde bulunan eğitim kümesinden veri ambarı tasarımı yapılması hedeflenir. Kelime bazlı frekans hesabı yapılır, kelime kümesi seçilir, seçilen küme ayrı bir tabloda saklanır ve kaynak olarak kullanılır. Veri ambarı söz konusu 2 tablo yardımıyla meydana getirilir ve süreç sonucunda artık veri algoritma girdisi olarak hazır hale gelmiş olur. Kelime Bazlı Frekans Hesabının…

duygu analizi adımları

Uygulama Metodları: Eğitim Kümesinin İşaretlenmesi

Uygulama Metodları: Eğitim Kümesinin İşaretlenmesi

Ön işleme işleminin bitmesiyle elde edilen girdi kümesi artık veri madenciliği süreci içerisinde olduğu için algoritmalar ile gerçekleştirilecek olan makine öğrenmesi için kullanılacaktır. Bu algoritmalar girdilerin insan gözüyle işaretlenmiş halini kullanarak bize sonuçlar üretirler. Veri tabanındaki kolonların sonuna bir analiz kolonu eklenerek tipi enum seçilir. Alabileceği değer olarak ‘h’ harfi ile mutluluğu, ‘u’ ile mutsuzluğu…

data cluster