Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Bitirme Tezi Sonuçları ve Değerlendirmesi

Sonuçlar Ekşi Sözlük’te duygu analizi yaparak hizmet sunmayı hedefleyen bu çalışma duygu analizi yöntemleri kullanarak, makine öğrenmesi yoluyla başarılı olduğu için SMO algoritmasını tercih edilmiştir. SMO algoritması ile elde edilen doğruluk yüzdesi daha önce Ekşi Sözlük üzerinde denenmemiş olan duygu analizi yönteminde, polar-nötr sınıflandırmada %58.26, mutlu-mutsuz sınıflandırmada ise %69.61 başarı sağlamıştır. Bu çalışma Ekşi Sözlük…

tez değerlendirmesi