Duygu Analizi

Günlük hayatta kullanılan cihazların mobil türevleriyle hayatın her anına dâhil olmasıyla internette dolaşan duygu ağırlıklı bilgiler oldukça artmıştır.

Artık sosyal platformlarda hayatın her dakikasında sayısız duygu içerikli gönderiler paylaşılmaktadır. Bu ham verinin işlenmeden insan gücü ile anlamlandırılması ve sonuçlar çıkarılması mümkün değildir.

Duygu analizinde doğru ve çabuk sonuçlar elde etmek için mutlaka bilgisayar destekli sistemlere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda veri madenciliği yöntemleri duygu analizinde oldukça etkin olarak kullanılan verimli yöntemlerdir. Veri madenciliği, eldeki büyük miktarlı verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır.

Duygu analizi yapılırken veri madenciliği kullanımı, metinin sözcüklerinin duygu ağırlıklarının tespit edilmesi ile bu ağırlıklara dayanarak kategorilendirilmeye dayanır. Bu şekilde gerçekleştirilen veri madenciliği ticari ve popüler sebepler nedeniyle fikir madenciliği için kullanılır.

Fikir madenciliği salt yazıda kişinin yazdığı olumlu ya da olumsuz duyguyu hedefleyerek ürünler ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmayı hedefler.