Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Java Programlama Dili

Java Programlama Dili

Adı “Green Project” olarak bilinen bir projenin içerisinde yer alan James Gosling, proje için en uygun dilin belirlenmesi işini üstlenmiştir. 1984’de Sun Microsystems’de göreve başlayan Gosling, çalışmalarına C++ ile başlamış ancak bu dilin proje için yeterli olmayacağı düşüncesiyle, yine bu dilin bir türevi olan ve ilk adı “Oak” olan yeni bir dili geliştirmeye başlamıştır. Daha…

Green Project