Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

JavaScript Programlama Dili

JavaScript Programlama Dili

İlk defa Aralık 1995 de Netscape Navigator 2.0 ile piyasaya sürülen ve adını 3. Beta sürümünden sonra alan dinamik bir programlama dilidir.   Bu dilde yazılan istemci taraflı betikler yardımıyla kullanıcı ile iletişim sağlanır ve internet sayfası daha işlevsel özellikler kazanır. Nesne yönelimli, emirli ve fonksiyonel programlama prensiplerini barındırır. Yazım şekli C dilinden, semantiği ve…

istemci dili