Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Birçok yönüyle str_word_count Fonksiyonu

Prototipi: mixed str_word_count ( string $string [, int $format = 0 [, string $charlist ]] ) Bu fonksiyonun temel olarak yaptığı iş karakter katarındaki(string) kelime sayısını bize tam sayı(int) tipinde geri döndürmesidir. Tabi prototipten de anlaşılacağı üzere bu işi formatlı olarak da yapabiliyor. Eğer format verilmişse döndürdüğü değer bir dizge(array) oluyor, tabi bu dönen değer…

kelimeyi sayan