Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Veri Ambarı

Veri Ambarı

Veri madenciliğinin ilgilendiği veri, karar destek sistemi denilen, yöneticileri ilgilendiren sistemler sayesinde ele alınabilmektedir. Farklı uygulamalar sonucu aktif olarak kullanılmış ve artık bir kayıt olarak yer alan ilişkisel verilerin bir veri kümesinde toplanarak karar destek sistemleri için bir kaynak haline getirilmesine veri ambarı denir. Veri ambarları içerisinde bulundurduğu veri sebebiyle konusuna yöneliktir. Barındırdığı verilerin kaynakları…

bütünleşik veri