Bloğum

Bilgisayar Mühendisi Adayı

Veri Madenciliği Aşamaları

Veri Madenciliği Aşamaları

Veri madenciliği çeşitli adımlardan oluşur ve bu adımlar sayesinde bir süreç olarak sonuca varır. Veri kaynağından alınan ham veriden algoritmaya giden yolda veri; temizlenir ve indirgenir. Daha sonrasında veri madenciliği metotları uygulanarak çeşitli bulgular elde edilir. Bu bulgular yorumlanarak kararlar alınır. Son aşamada görünen veririnin beklentileri en iyi şekilde karşılaması için bütün bu adımlar her…

veri madenciliği adımları

Planlama: 2. Elde Edilen Verinin İşlenmesi ve Veri Tabanına Kaydı

Planlama: 2. Elde Edilen Verinin İşlenmesi ve Veri Tabanına Kaydı

Önceki adımdan elde edilen verilerin bir mantık motorundan geçirilmesi gerekir. Bu motorun PHP betik programlama dili ile yapılandırılacağı ve elde edilen girdi dizinin her bir öğesinin veri madenciliği yöntemleri ile programlanan algoritmadan geçirilip duygu etiketlemelerinin yapılacağı adımdır. Proje NetBeans ortamında MVC yapısı ile oluşturulup öncelikle oluşturulan Connector’lardan gelen nesneler birer PHP sıralı eşlem dizisine dönüştürülürler….

MVC