Java Programlama Dili

Adı “Green Project” olarak bilinen bir projenin içerisinde yer alan James Gosling, proje için en uygun dilin belirlenmesi işini üstlenmiştir.

1984’de Sun Microsystems’de göreve başlayan Gosling, çalışmalarına C++ ile başlamış ancak bu dilin proje için yeterli olmayacağı düşüncesiyle, yine bu dilin bir türevi olan ve ilk adı “Oak” olan yeni bir dili geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra yerel bir kafeden çağrışım yaparak bu dilin adını Java olarak değiştirmiştir. Java nesne yönelimli bir programlama dilidir. Bir programlama dilinin nesne yönelimli olması, dilin kendi özelliği itibariyle aynı amaca yönelik görevlerin sınıf denilen yapılar içerisinde toplanmasına ve bu prensibe göre kullanımına izin vermesidir. Nesne yönelimli programcılığın birçok avantajı vardır.

Bunlardan en önemlisi, bir projede birbirinden bağımsız olarak tasarlanan sınıf nesneleri kullanılmasıdır. Böylece projeye belli görevlerin eklenmesi veya çıkarılması projenin bütününe dokunmadan mümkün hale gelebilmektedir.

Projede tercih edilmesinin sebebi güvenilir kütüphanelerinin ve çatılarının olmasıdır. Sahip olduğu geniş geliştirici toplulukları sayesinde destek alınabilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözümler üretilebilmesidir.