MySQL Veritabanı Yönetim Sistemi

Kurucularından birinin kızının adı olan My kelimesinin, SQL kısaltmasının önüne eklenmesi ile oluşan MySQL, Oracle firması tarafından geliştirilen, dağıtılan ve desteklenen oldukça popüler bir açık kaynak kodlu veri tabanı yönetim sistemidir. Bir veri tabanı verilerin yapısal bir şekilde toplanmış halidir. İlişkisel veri tabanı ise verileri ayrı ayrı tablolarda saklar. Kullanıcılar farklı veri alanlarındaki verilerin ilişkilerini kendileri belirler (bire bir, bire çok gibi). Bu veri yığınına erişmek, bilgi eklemek ve var olan veriyi işlemek için MySQL gibi bir VYS’ne ihtiyaç vardır.

MySQL bu noktada çoklu iş parçacıklı çözümü ile çok kullanıcılı hızlı ve güvenilir bir sistemdir. Günümüzde milyonlarca kayıt içeren, binlerce tablo barındıran yüksek boyutlu veri tabanlarında bile birçok örnekle kullanılabilirliği ve gücü kanıtlanmıştır. Bu noktada MySQL’in anahtar özellikleri güvenilirlik, performans ve kullanım kolaylığıdır [1]. Sorgu kısmı ANSI’nin standartlarına göre tanımlanmıştır. SQL bir veri tabanı sorgu dili olarak VYS’de oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca hali hazırda var olan birçok açık veri tabanı bağlayıcısı ile platform bağımlılığı en aza indirilmiştir. Örneğin bu proje önerisini gerçekleştirirken kullanılması gereken bağlayıcı PHP mysqlnd’dir.