MySQL Workbench Birleşik Görsel Aracı

MySQL sunucularıyla ve veri tabanlarıyla çalışmak için yaratılmış grafiksel bir araçtır.

MySQL 5.1 ve üstünü tam olarak, MySQL Server 5.0’ı ise büyük bir çoğunlukla destekler.

Fonksiyonelliği SQL Geliştirme, Veri Modelleme, Sunucu Yöneticiliği, Veri taşıma ve MySQL Enterprise Desteğini kapsar.

Topluluk ve Ticari sürümleri hizmet vermektedir.

Topluluk sürümü ücretsiz olarak geliştiriciler tarafından kullanılabilir.