Planlama: 2. Elde Edilen Verinin İşlenmesi ve Veri Tabanına Kaydı

Önceki adımdan elde edilen verilerin bir mantık motorundan geçirilmesi gerekir. Bu motorun PHP betik programlama dili ile yapılandırılacağı ve elde edilen girdi dizinin her bir öğesinin veri madenciliği yöntemleri ile programlanan algoritmadan geçirilip duygu etiketlemelerinin yapılacağı adımdır.

Proje NetBeans ortamında MVC yapısı ile oluşturulup öncelikle oluşturulan Connector’lardan gelen nesneler birer PHP sıralı eşlem dizisine dönüştürülürler. Artık tamamen betik değişkenine dönüşen girdiler, üzerinde algoritma uygulamaya müsait haldedir. Gerçekleştirilen algoritma ile gündemde olan başlıklardaki yeni girdilerin sorgusu ile şükela modunun sorgusu birbiri ile kesiştirilir ve ortak kümede en çok beğenilenden en az doğru sıralanır. İçinde yetişkin içerik imlemesi de yapıldıktan sonra elde edilen bu işlenmiş veri artık veri madenciliği için hazır durumdadır.

Projeye uygulanacak olan veri madenciliği yönteminde en iyi sonucu veren algoritma, belirlenen bir karmaşık ham girdi yığını ile belirlenir. Oluşturulacak olan bu veri motoruna girecek ham veri ve çıkacak olan işlenmiş veriler belirlenir ve seçilen veri madenciliği algoritmasıyla kullanılacak olan algoritma yazılır. Belirlenen bu algoritma ile girdiler teker teker duygusal anlamda “mutlu” ve “mutsuz” arasında işaretlenir ve yüzdelik hesabı belirlenir.

Veri tabanı oluşturmak için varlık-bağlantı modeli oluşturulur. MySQL veri tabanı yapısı şekillendirilir ve modellemeler yapılır. Her bir varlığın türü, uzunluğu ve tipi belirlenir. İlişkiler belirlenir. Henüz proje yapısı tam olarak şekillenmediği için oluşturulan her bir veri kanalı için veri tabanı kayıt sayfaları oluşturulur.