Veri Ambarı

Veri madenciliğinin ilgilendiği veri, karar destek sistemi denilen, yöneticileri ilgilendiren sistemler sayesinde ele alınabilmektedir. Farklı uygulamalar sonucu aktif olarak kullanılmış ve artık bir kayıt olarak yer alan ilişkisel verilerin bir veri kümesinde toplanarak karar destek sistemleri için bir kaynak haline getirilmesine veri ambarı denir.

Veri ambarları içerisinde bulundurduğu veri sebebiyle konusuna yöneliktir. Barındırdığı verilerin kaynakları benzer konular üzerinde gerçekleşen işlemlerin sonucudur. Veri ambarının olmazsa olmaz bir özelliği bütünleşik olmasıdır.

İçerisinde yer alan aynı tip veri kümelerinin her biri mutlaka aynı şekilde ifade edilmelidir. Veri ambarı zaman kavramıyla ilişkilidir ve belirli dönemleri içerisinde barındırır. Bu temel özelliği taşıyan veri ambarları sadece okunabilen bir yapısı vardır. Böylelikle gelen veriyi kabul edip bünyesine alır ve okunmaya hazır halde depolar.