Veri Kavramı ve Madenciliği

Veri kavramı ortaya çıktığından beri hep saklanması için gerekli olan dosyalama sistemi çözümlerine ihtiyaç duymuştur. İlk veri saklama işleminden bu yana çok hızlı bir şekilde gelişen bilgisayar bilimleri bu alanda da çığır aşmıştır.

Başlangıçta sıralı, dizinli veya algoritma hesaplarına dayalı olarak erişilebilen gibi klasik yöntemler ile diskte tutulan veri dosyaları paralel çalışabilen veri tabanı yönetim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yerini veri tabanı dosyalarına bırakmıştır. Bu sistemler verinin saklanmasında, okunmasında ve güncellenmesinde etkili çözümler sunmuştur ve günümüzde bu konudaki gelişmeler devam etmektedir.

Gelişen bu veri saklama yöntemlerinin yanında dünyada küresel veri de çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Zamanla biriken bu veriler tarihsel bir yığın oluşturmaktadırlar. Oluşan bu veri yığınından anlamlı ve stratejik veri elde edilmesine veri madenciliği denilmektedir.

Her alanda karşımıza çıkan bilişim sistemlerindeki veriler veri madenciliği yöntemleri kullanılarak anlamlandırılır. Bunun sonucunda hayatımıza maliyetin düşmesi, daha iyi hizmet gibi olumlu şekillerde yansır.