Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Ekşi Sözlük Kaynaklı Duygu Analizi

Lisans bitirme tezimi adım adım buradan yayınlamak istiyordum uzun süredir ve işte ilk gönderiyi tezimin özeti olarak paylaşıyorum:

Henüz sosyal medya diye bir kavram yokken, kendi kitlesini zamanla toparlayan ve Türkiye’nin sosyal platform ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Ekşi Sözlük, günümüzde her gün binlerce kullanıcısı tarafından yazılan ve yüz binlerce ziyaretçi tarafından okunan bir platform halini almıştır.

Basit yapısıyla bir internet sözlüğü olan bu platformun içeriği; sözcükler ve kısa cümlelerden oluşan başlıklardan ve tanımlarını tamamen kullanıcıların özgür iradesi ile oluşturduğu girdilerden meydana gelir. Bu sayede oldukça esnek bir kullanım sunan sözlük, diğer ortamlardan daha ön plana çıkmaktadır. Fakat çok yoğun girdi akışının olduğunu göz önüne alırsak girilen içeriğin formatının kullanıcılar tarafından belirlenmesi ve başlıklar içerisindeki girdi sayıları, sözlük okuyucularına takip sorunları ve vakit kaybı olarak geri dönmektedir.

Kullanıcıların, gereksiz yazı yığını içerisinde kaybolmadan, okuyucular tarafından değeri biçilmiş girdilere ulaşabilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu doğrultuda kısıtlı vaktini sözlükte geçirmek isteyen okurlar, kendi ruh hallerini gözeterek, ilgi duydukları başlıkların gerçekten okunmaya değer girdilerini görmek isterler. Ayrıca, sözlüğün bu karmaşık ve ham yapısı, okurları istemedikleri veya ilgi duymadıkları veriler yüzünden sözlükten soğutabilir.
Bu bağlamda, sözlüğün bütün kullanıcı kitlesine, anlık ve değerli girdilerin süzülerek, veri madenciliği yöntemleri ile duygu analizi yapılıp sunulması ve projenin gerçekleştirilme süresi içerisinde özellikler kazandırılması hedeflenmektedir.

Proje gerçekleştirilirse kullanıcılar ilgi duydukları kanallarda, istenilen duygu ağırlığında girdiler okuyabilecek ve vakit kaybı yaşamadan sözlüğün değerli girdilerine ulaşabileceklerdir.

Bilim Kodu : 902.1.014