Veri Madenciliği Yöntemlerine Giriş

İletişim ihtiyacı tarih boyunca sürmüş ve insanlar her dönemde bu ihtiyacı farklı araçlarla sağlamışlardır. Günümüzde bu ihtiyacımızı büyük ölçüde internet, sosyal medya aracılığıyla karşılamaktadır. Küresel anlamda Facebook, Twitter gibi markalar lider olsa da ülke bazında bu ihtiyacın karşılanması çeşitlilik gösterebilmektedir.

Dijitalleşme kervanına doksanlı yıllarla birlikte etkin olarak katılmaya başlayan Türkiye, internet kullanımındaki artış ile doğru orantılı olarak sanal sosyalleşme arayışları içerisindedir. Bu arayış yıllar boyunca artarak büyüse de baskın bir çözüm ortaya çıkmamıştır. Bu beklentin mizahla birleşerek bir sözlük konsepti ile beraber insanlara sunulması bahsi geçen on yılın sonlarına doğru, ilk olarak Ekşi Sözlük ile gerçekleşmiştir. Yurt dışında aynı konseptte benzeri bulunmayan, çalışma şekli ve tasarımıyla özgün olan sözlük sürekli gelişen bir ivme ile yayın yapmaya devam etmiştir.

Ekşi Sözlük adının son kısmında yer aldığı gibi bir sözlük portalıdır. Mizahi bir konsept ile iç gündeme dair konuları ağırlıklı olmak üzere yaşama dair her noktayı ele alan başlıklardan oluşur. Kullanıcılar her türlü konuda açtıkları başlıkları tamamen kendilerinin oluşturduğu girdiler ile doldurur ve bu girdileri kendileri oylar. Bu özgür yapısı ile kullanıcısına kendisini ifade etme şansı veren sözlük hızla büyümekte olan yapısıyla kendi elit kitlesini yaratmış ve ülke bazında kendi ivmesini yakalamıştır.

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan lisans tezlerinin proje tez metni olarak hazırlanan bu belge, lisans eğitiminin son yıl müfredatında yer alan Senior Project I ve Senior Project II derslerinin gerektirdiği tez için detaylı bir akademik belge niteliğinde oluşturulmuştur.

Birinci bölüm projenin konusu, kapsamı ve tanımı ile başlayarak projenin gerçekleştirilme nedenlerini verip çalışmanın gerekliliğini ortaya çıkarır. Devamında bu gereklilikten doğan ihtiyacı karşılamak için hangi adımları ne tür yöntemlerle uygulanacağı, hangi teknolojilerin kullanılacağı ve bu teknolojilerin seçilme nedenleri sıralanır. Devam eden bölümde literatür özeti sunulur.

Son iki bölümde projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken teorik bilgiler ile beraber adım adım uygulama esasları açıklanmıştır. Bu adımlardan bahsedilirken temel öğeler dikkate alınmış ve çalışmanın gerçekleştirilme adımları anlaşılır bir şekilde aktarılmıştır.

Sonuçlar ve Değerlendirme Bölümü beşinci ve son bölüm olarak projeyi gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan sonuca odaklanır ve neler yapılsaydı veya yapılmasaydı hangi kazanımları elde ederdik sorusuna yanıt arar.